Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) için Psikoterapi Tedavisi

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) için Psikoterapi Tedavisi

Terapinin TSSB (Travma sonrası stres bozukluğu) tedavisinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, travma semptomları çok spesifik olduğundan, tüm tedavi türleri uygun değildir.

TSSB için uygun tedavi yöntemleri neleri içerir:

 • Birçoğu travma mağdurunun semptomlarıyla ilgili yeni başa çıkma becerileri geliştirmesine yardımcı olur. Bunlar, duygu düzenleme, bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme ve farkındalık teknikleri ve bireyin yaşadığı travma türü ile ilgili semptomlar ve konular hakkında psikoeğitim gibi şeyleri içerir.
 • Birçoğu iyileşmek için bireyin olayı tekrar ziyaret etmesini gerektirir. Bunlar, hikayeyi tekrar tekrar anlatmayı, yeni bir şekilde yeniden işlemeyi veya vücudun tutulan herhangi bir enerjiyi boşaltmasına izin vermeyi içerebilir.
 • Çoğu, bireysel veya grup ayarlarında teslim edilebilir.
 • Bir kişinin travmasını güvenli ve tam olarak keşfetmek için, bireyin bir miktar stabiliteye sahip olması gerekir. Evsizlik, kontrolsüz bağımlılık, tekrarlayan panik atak olarak ortaya çıkan şiddetli duygusal sıkıntı, öfke kontrolü problemi, sosyal fobi veya intihar düşüncesi, birinin travmayı keşfetme yeteneğini etkileyebilir. Hayatın mükemmel olması gerekmez, ancak terapi, bir bireyin travmayı keşfetmeden önce bir miktar iyileşme görmesine yardımcı olmalıdır.

İzmir Psikolog - Nora Psikoloji kliniği Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşayan bireyler için farklı terapi yöntemleri kullanır. Bu yöntemleri kullanarak, TSSB sürecini danışan için en az etki ile tamamlayacak bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip kadrosu ile tedavi etmektedir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisi Nedir?

Travma konusunda Nora Psikoloji Kliniği tarafından önerilen üç aşamalı bir tedavi protokolü vardır:

 • Aşama 1: Hasta güvenliğini sağlamak, semptomları azaltmak ve yetkinlikleri artırmak. Bu, beceri geliştirme aşamasıdır ve klinisyenler duygu düzenlemesini iyileştirme, sıkıntı toleransını artırma, farkındalık, kişilerarası etkililik, bilişsel yeniden yapılandırma, davranış değişiklikleri ve gevşeme sonuçları olan herhangi bir kanıta dayalı terapiyi kullanabilir. Bu aşama, bir sonraki aşamaya hazırlanmak için birinin krizden çıkmasına da yardımcı olabilir.
 • Aşama 2: Travma anılarının gözden geçirilmesi ve yeniden değerlendirilmesi. Bunu yapmak için farklı teknikler vardır ve bunlar aşağıda açıklanmıştır, ancak bu aşamanın başarısı, birinin anıları gözden geçirme rahatsızlığını tolere etme yeteneğine bağlıdır. Tek olay travması olan kişiler, minimum sıkıntı toleransı eğitimi ile maruz kalmaya hazır olabilirken, karmaşık travması olan kişiler, travmalarını işlemeye hazır olmak için aylarca beceri geliştirme desteğine ihtiyaç duyabilir.
 • 3. Aşama: Kazançları pekiştirmek. Terapist, danışanın yeni beceriler uygulamasına ve kendileri ve travma deneyimlerine ilişkin uyarlanabilir bir anlayış uygulamasına yardımcı olur. Bu aşama aynı zamanda becerileri güçlendirmek, profesyonel ve gayri resmi destek sistemlerini artırmak ve devam eden bir bakım planı oluşturmak için "güçlendirici" seanslar içerebilir.

Yüz yüze terapi ile travmayı keşfetmek

Kişinin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını keşfetmenin birkaç farklı yolu vardır:

Maruz kalma terapisi

Birçok ülkenin ordu yapılanması, bireyin travmatik olay üzerinden olay artık harekete geçene kadar defalarca konuşmasını sağlamak için yıllarca Uzun Süreli Maruziyet terapisini kullandı. Çocuklar ve ergenler için kanıta dayalı bir uygulama Travma Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi ve aynı sonuç için bireyi travmaya maruz bırakmak için bir travma anlatısı kullanır. Ayrıca, Bilişsel İşleme Terapisi bazen bir travma anlatısı içerebilir.

 • Maruz kalma, "taşma" olarak adlandırılan tek seferde veya "duyarsızlaştırma" adı verilen tolerans oluşturmak için kademeli olarak yapılabilir.
 • Travma anlatıları sözlü olarak veya imgeler veya diğer sanat biçimleriyle yapılabilir.
 • Bu tedaviler en çok, tek bir olay yaşamış veya belki birkaç olay yaşamış, ancak başka herhangi bir akıl sağlığı komplikasyonu olmayan kişiler için önerilir.

İzmir Psikolog-Nora Psikoloji Kliniği Bilişsel işleme terapileri kullanarak travma yaşayan bireyler için hizmete hazırdır.

Travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde yeniden işleme (EMDR)

Anılar ve olaylarla bir bireyi tanıyan tek müdahaledir. Yeniden işleme, bir bireyin ilgili belleğe erişmesi ve çözülmemiş travmatik deneyimlerden geçmek için ikili uyarım ve görüntüler, düşünceler, duygular ve beden hisleri ile ikili farkındalık kullanması anlamına gelir.

Anıları saklamak, yiyecekleri atmak gibiyse, travmatik bir olay, bir dolaba bir sürü eşya itilerek saklanır ve sonra her açıldığında tüm şeyler kafanıza düşer. EMDR, her şeyi kontrollü bir şekilde çıkarmanıza ve ardından travmatik olmayan anıların saklandığı organize bir şekilde kaldırmanıza izin verir.

 • EMDR, gelişimsel veya karmaşık travması olan bireyler için şiddetle tavsiye edilir, ancak aynı zamanda tek olaylı travma için kanıta dayalı protokollere sahiptir.
 • EMDR'nin 8 tedavi aşaması vardır, bunlardan ilk üçü herhangi iki taraflı uyarım içermemektedir ve daha çok işleme aşamalarına hazırlıkta beceri geliştirme ve kaynak bulma ile ilgilidir.

EMDR, bu durumun tedavisinde oldukça etkili olsa da genellikle kolay değildir (bilişsel işleme terapileri daha hazırdır).

Somatik Terapi

Travmayı işlemek için bedeni kullanan terapiler son teknolojidir ve şimdiye kadar hiçbiri araştırma eksikliğinden dolayı kanıta dayalı olarak kabul edilmemektedir.

Muhtemelen en popüler olanı, Peter Levine'in hayvanların travmatik olaylardan iyileşmesine ilişkin gözlemlerine dayanan Somatik Deneyimdir. Diğer bir model de bedeni travmanın üstesinden gelmek için kullanan Sensörimotor Psikoterapidir.

Yukarıdaki tedavilerin tümü ayrı ayrı kullanılmak üzere tasarlanırken, çoğu grup ortamında da sunulabilir. Grup terapisi, travma sonrası stres bozukluğu geliştiren birçok insan için yararlı olabilir, çünkü sadece travma semptomlarına neden olabilecek olay türünü tecrübe etmiş olmak izole edicidir. Grup üyeleri, birinin sahip olduğu birçok tepkiyi ve duyguyu normalleştirmeye yardımcı olabilir.

Size uygun bir tedavi seçmek

Her terapide olduğu gibi, kendinizi rahat hissettiğiniz ve güvenebileceğiniz bir terapist bulmak en önemli şeydir.

İzmir Psikolog-Nora Psikoloji Kliniği tedavi planınızın ne olduğu konusunda sizinle net olan ve semptomlarınız ve iyileşmenizle ilgili tüm endişelerinizi ele alan uzmanları ile tüm Türkiye’ye hizmet vermektedir.

Nora Psikoloji kliniğinde doğru terapist ile, travmanız üzerinde birlikte çalışabileceksiniz ve işler yolunda gitmiyorsa tedavi planınızı değiştirecek kadar esnek olabilirsiniz.

Terapistinizle travma için kullandıkları tedavi yaklaşımları hakkında konuşabilir ve terapistin veya tedavi modelinin size uygun olmadığını düşünüyorsanız farklı seçimler yapabilirsiniz. İzmir Nora Psikoloji Kliniği öncelikle danışanlarının sağlığından sorumlu olduğu vizyonu ile hizmet vermektedir.

Psikoterapinin çalışması zaman ve sabır gerektirir. Çoğu psikoterapi türünün işe yaraması en az 2-3 ay sürer. Birçok kişi, 6 aydan bir yıla kadar devam ederek, bu noktadan sonra da devam eden terapiden fayda sağlayacaktır.

Çoğu psikoterapi türü, travma hakkında düşünürken veya konuşurken bir miktar geçici rahatsızlık içerir. Bir kişinin bu tür rahatsızlıklarla başa çıkabilmesi ve bununla baş edebilmesi gerekir; çoğu terapist bunun farkındadır ve kişiye tedavi sırasında yardımcı olacaktır. Bu konuyla ilgili psikolog desteği almak için İzmir Psikolog sitesini inceleyebilir ve kolayca online psikolog randevusu oluşturabilirsiniz.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.