Ceza Hukukunun İşlevi Nedir? Kaça Ayrılır?

Ceza hukuku toplumsal düzeni korumayı amaçlayan kamu hukuku bölümlerinden biridir. Suçların yanı sıra ceza kavramlarını da kapsamlı şekilde inceleyen hukuk dalı ceza hukukudur. Toplu yaşamın getirdiği sosyal düzene karşı olan davranışların hangilerinin cezalandırılması ve hangilerine yaptırım uygulanacağını belirleyen hukuk dalıdır.

Ceza Hukukunun İşlevi Nedir? Kaça Ayrılır?

Aynı zamanda ceza hukuku kendi içerisinde genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılır. Genel ceza hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla ilgilenirken, ceza kavramının tanımını, suçla ilgili ayrıntıları açıklayan ve bunlar için geçerli olan ilkeler ve teoriler bütünüdür.

Cezanın azaltılması için ceza avukatı olanlardan hizmet alınabilir. Özel ceza hukuku ise, ülke kanunlarına göre suç sayılan eylemlerin kapsamı ve birbirinden ayrılan yönleri için öngörülen cezalardır. Ceza hukuku kapsamında işlenen suçların temel unsurları ise kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru ve manevi unsur olarak sayılabilir.

Genel Ceza kanunu, suç kavramlarını farklı şekillerde ele alarak maddi ve manevi olarak değerlendirilen, tüm suçları kapsayan ve geçerliliğini koruyan ilkelerin tamamıdır. Özel ceza kanunu ise, bir ülkede belirlenen kanunlar doğrultusunda nelerin suç olduğunu, sınırlarını ve karşılığında verilecek cezaları temel alır. Cezaların azaltılması ve eğer ortada suç yoksa bunun açığa çıkması için kartal ceza avukatı ile anlaşılabilir.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukukunda temel ilkeler kusur ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve ümanizim ilkesidir. Kusur ilkesi, cezanın yalnızca faile verilmesini öngörür ve kusursuz olan kişiye ceza verilmez. Ayrıca ceza verilecek kişiye kusurundan daha ağır veya daha az ceza verilemez. Hukuk devleti ilkesi ise cumhuriyetin temel niteliklerinden biridir. Cezaların kanuniliği ilkesi söz konusudur ve insanlara uygulanacak cezaların ve yaptırımların belirlenmiş olan kanunlara göre uygulanmasını öngörür.

Kanunda olmayan bir ceza uygulanamaz. Ümanizim ilkesi ise, insan onuruna saygı anlamına gelir. Suç işlediği için ceza yaptırımı uygulanacak olan kişilerin, yeniden topluma kazandırılması ilkesidir. Suçlunun kırbaçlanması, zina yapan kadının taşlanması ve hırsızlık yapan kişinin elinin kesilmesi gibi davranışlar insanlık onuruna aykırıdır ve bu yüzden ümanizim ilkesi bunlara karşıdır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER