Senetzedeler Olmasın!

30 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7318 sayılı Kanun'un;

MADDE 15-25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.

b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.

Hükümleri ile çek ve kambiyo senetlerinin ödemeleri 1 Haziran tarihine kadar ertelendi. Teminat Senetleriyle ilgili ise bir düzenleme yapılmadı.

(Türk Ticaret Kanunu'na göre Kambiyo Senetleri; poliçe, bono ve çektir. Teminat Senedi, bir borcun teminati olarak verilmiş bir senettir. Piyasada dolaşan senetler Teminat Senedi olarak adlandırılır.)

Çekler ile Kambiyo Senetlerinin ödemelerinin ertelenmesinin, esnaf açısından müspet yönleri olduğu gibi menfi yönleri de bulunmaktadır. Çek veya Kambiyo Senedini ödeyemeyecek durumda sıkışık olanlar için müspet bir karar, ordan alacağıyla ertesi günkü senede bağlı kendi borcunu ödeyecek için ise menfi bir karar.

Bu kişi senede bağlı borcunu ödeyemediği için senedi protesto olacak ve icra dairesince hakkında alacak takibatı başlayacak.

Ticaret Bakanımızın daha yeni Bakan olarak atanmış olmasından dolayı tebrikleri kabul etmesi hasebiyle bu ayrıntıyı kaçırmış olabilir, anlıyoruz. Ama Meclis Genel Kurulunda ilgili Kanun görüşülürken ek teklifle Madde 15'in Geçici 3. Maddesi teklifini veren milletvekillerinin bu ayrıntıyı nasıl unuttuklarını ise anlamıyoruz.

Ticaret Bakanlığı'nın acilen bu soruna bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Aksi taktirde yüz binlerce senetzede ortaya çıkacak.

YORUM EKLE