Trafik Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Ücretler

Yayalara yol vermeyen ve Samsun Atakum sahilde ki, Adnan Menderes Bulvarında ters yoldan gidenlere cezalar arttırıldı.

Trafik Ceza Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Ücretler

 

Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişikler ile trafik cezaları arttı. Sol şeritten giden kamyon, tır gibi ağır vasıta araçlara 1002 TL ceza kesilirken, Samsun’da Atakum Adnan Menderes Caddesinde ters yoldan giden araçlara ise yine 1002 TL para cezası kesilecek.

 

 

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

18/10/2018 tarih ve 7148 kanun numaralı “Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bazı maddelerinde aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

  1.  Kanunun 7.Maddesinde yapılan değişiklikle Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında Takoğraf ve Çalışma-Dinlenme Süreleri yönünden denetim yapma yetkisi verilmiştir.


  2.  Kanunun 21.Maddesinde yapılan değişiklikle “Hurdaya ayrılan araçların karayolunda kullanılmasına 2.018 Tl para cezası yazılması ve Mülki Amir tarafından araca el koyularak mülkiyetinin Kamuya geçirilmesi düzenlemesi getirilmiştir.
(Değişiklikten önce 47/1-D maddesinden 108 Tl para cezası yazılıyordu.)


  3.  Kanunun 26.Maddesinde yapılan değişiklikle Kanuna aykırı olarak “Çakar Lamba” diye tabir edilen ışıklı ve sesli uyarı sistemlerini kullananlara 1.002 Tl para cezası getirilmiştir. Sürücü eğer araç sahibi değilse araç sahibine de aynı miktarda ceza uygulanır. Son 1 yıl içerisinde 3 defa bu maddeden işlem yapılması durumunda araç 15 gün trafikten men edileceği düzenlemesi getirilmiştir.                               

 (Değişiklikten önce sadece sürücü ve araç sahibine 108 Tl para cezası yazılıyordu.)


  4.  Kanunun 32.Maddesinde yapılan değişiklikle “Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklik yapılması halinde (Abart egzoz kullanılması halinde) 1.002 Tl para cezası uygulanıp aracın mevzuata uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilmesi düzenlemesi getirilmiştir.                     

(Değişiklikten önce 30/1-B maddesinden 235 Tl para cezası yazılıp araç trafikten men ediliyordu.)


  5.  Kanunun 34.Maddesinde yapılan değişiklikle muayenesi yapılmamış araçların kullanılmasına 235 Tl para cezası yazılıp eksikliğin giderilmesi için 7 iş gününe kadar izin verilmesi, bu sürenin sonunda yine muayene yaptırmadan kullanılan araçlara 488 Tl para cezası yazılarak aracın muayenesinin yapılması için çekici/kurtarıcı üzerinde sahibine veya işletenine teslim edileceği, muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen araçların kullanılması halinde 488 Tl para cezası verileceği düzenlemesi getirilmiştir.                                                                                                                 

(Değişiklikten önce 108 Tl para cezası yazılarak ilk seferde izin verilip tekrarında ise aracın muayenesinin yapılması için çekici/kurtarıcı üzerinde sahibine veya işletenine teslim ediliyordu. Ağır kusur verilerek muayeneden geçemeyen araçlara 30 günlük süre içerisinde işlem yapılmıyor, 30 günün sonunda 108 Tl para cezası uygulanıyordu.)


  6.  Kanunun 46.Maddesinde yapılan değişiklikle en soldaki şeridin kamyon, tanker ve çekiciler tarafından sürekli işgal edilmesi durumunda 1.002 Tl, iki veya daha fazla şeritli yollarda kamyon, çekici (tır), tanker gibi ağır tonajlı araçların araç geçme ve dönme manevrası dışında en sağ şeridi kullanmaması durumunda 488 Tl, acil ve zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketlerin kullanılması durumunda 1.002 Tl, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirme (Makas atma) durumunda 1.002 Tl para cezası uygulanacağı düzenlemesi getirilmiştir. (En sol şeridin kamyon, tanker ve çekici haricindeki araçlar tarafından sürekli işgal edilmesi halinde 235 Tl para cezası yazılması uygulamasına devam edilecektir.)                                                     

(Değişiklikten önce 46.Madde kapsamında 235 Tl para cezası yazılıyordu.)                                       

Aynı madde kapsamında yapılan diğer bir değişiklikle “Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek” fiilini düzenleyen (h) bendi eklenmiş olup bu ihlali yapan araçlara 1.002 Tl para cezası yazılacağı belirtilmiştir. (İlimizde özellikle Adnan MENDERES Bulvarı, Alparslan Bulvarı, Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı, Samsun 1.Noterliği önü 144.sokak, Atakum Atakent Kavşağı Yanyol Jandarma istikameti, Atakum Atakent Kavşağı Yanyol 3091 sokak gibi Ters yön ihlallerinin görüldüğü yerlerde yoğun denetimler yapılmaktadır.)                                                         

(Değişiklikten önce 47/1-C maddesinden 108 Tl para cezası yazılıyordu.)


  7.  Kanunun 47.Maddesinde yapılan değişiklikle Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 235 Tl para cezası uygulanarak; 1 yıl içerisinde 3 defa ihlal edilmesi durumunda 30 gün, 6 defa ihlal edilmesi durumunda 45 gün, 9 defa ihlal edilmesi durumunda ise 60 gün süre ile sürücü belgelerinin geri alınacağı düzenlemesi getirilmiştir.                                                                                                 

(Değişiklikten önce sadece 235 Tl para cezası uygulanıyordu.)


  8.  Kanunun 51.Maddesinde yapılan değişiklikle hız sınırlarını % 10’dan % 30’a kadar aşan sürücülere 235 Tl, % 30’dan % 50’ye kadar aşan sürücülere 488 Tl, % 50’den fazla aşan sürücülere ise 1.002 Tl para cezası verileceği düzenlenmiştir.                                                                                         

(Değişiklikten önce hız sınırını % 50’den fazla aşmak fiili düzenlenmemişti.)


  9.  Kanunun 67.Maddesinde yapılan düzenleme ile aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (Drift atmak-Spin atmak) fiili 5.010 Tl para cezası ile cezalandırılmış ve bununla birlikte sürücü belgesine 60 gün süre ile el konularak aracın da 60 gün süre ile trafikten men edilmesi düzenlemesi getirilmiştir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek belgesini geri alabilir. Son 5 yıl içerisinde bu madde kapsamında sürücü belgesi 2.defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.
 

10. Kanunun 73.Maddesinde yapılan değişiklikle seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 235 Tl para cezası uygulanması düzenlenmiştir.                                           

(Değişiklikten önce 108 Tl para cezası uygulanıyordu.)


  11. Kanunun 74.Maddesinde yapılan değişiklikle kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere 488 Tl para cezası uygulanmasını düzenlemiştir.                                               

(Değişiklikten önce 235 Tl para cezası uygulanıyordu.)


  12. Kanunun Ek-2.Maddesinde yapılan değişiklikle araç sahibi ve işletenlerine aracın yetkisiz taşımacılıkta kullanılmaması hususunda gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu kapsamda ilgili Belediyeden Çalışma İzni/Ruhsatı almadan belediye sınırları dahilinde yolcu taşıyan sürücülere 5.010 Tl para cezası yazılarak aracın 60 gün süre ile trafikten men edilmesi, alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşınması halinde 2.018 Tl para cezası yazılarak aracın 30 gün süre ile trafikten men edilmesi, alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergah dışında yolcu taşınması halinde 1.002 Tl para cezası yazılarak aracın 15 gün süre ile trafikten men edilmesi, yukarıda belirtilen ihlallerin son 1 yıl içerisinde tekerrürü halinde para cezasının iki kat olarak uygulanacağı, ilgili Belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları içerisinde yolcu taşıyan sürücüye 1.002 Tl para cezası yazılarak eksiklikler giderilinceye kadar aracın trafikten men edileceği düzenlenmiştir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 13:25
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER