100 Günlük Eylem Planı Nedir? Projelerde Neler Var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 Günlük İcraat (Eylem) planını açıkladı. 100 Günlük Eylem Planı Nedir? 100 Günlük Eylem Planı içeriği nedir? 100 Günlük Eylem Planı tüm maddeleri nelerdir? Tüm bu ayrıntılar haberimizde.

100 Günlük Eylem Planı Nedir? Projelerde Neler Var?

 

100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI

CUMHURBAŞKANLIĞI ................................................................................................. 3

ADALET BAKANLIĞI ..................................................................................................... 4

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI ...................................................... 6

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI................................................................................. 9

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ................................................................................................. 12

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ................................................................... 15

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI.................................................................................... 17

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI .................................................................................. 18

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ................................................................................................... 19

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ................................................................................ 21

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI .......................................................................................... 23

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ..................................................................................... 24

SAĞLIK BAKANLIĞI .................................................................................................... 26

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ............................................................................. 28

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI .................................................................................. 30

TİCARET BAKANLIĞI .................................................................................................. 32

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI .......................................................................... 34

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI ................................................................................. 36

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI...................................................................................... 37

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI ............................................................................... 38

TÜRKİYE RADYO -­‐ TELEVİZYON KURUMU .................................................................. 42

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI .................................................................... 43

 

3 / 43

CUMHURBAŞKANLIĞI

1 İlga edilen Kanunların Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenlenmesinin

tamamlanması

2 Yeni Kurulan Başkanlıkların, Ofislerin ve Politika Kurullarının işler hale

getirilmesi

3 Cumhurbaşkanlığı yeni teşkilat yapısının faaliyete geçirilmesi

4 Bakanlık ve Kurumların kadro ihdas ve dağılımlarının tamamlanması (2 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)

5 Daire Başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamalarının tamamlanması

(3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 1 ve 2 nolu cetvelleri)

6 Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin atamaların yapılması

7 Ağustos ayı sonunda ekonominin yol haritasını içeren “Orta Vadeli Program

(OVP)”ın tamamlanarak ilan edilmesi

8 Bakanlıklar ve Kurumların 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan

çalışmalarının Kasım ayı sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

9 Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil düzenlemelerin çıkartılması

10 E-­‐Devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumların

yapısal dönüşümünü tamamlaması

11 Hükümet icraatlarının, stratejik planlar çerçevesinde 81 il bazında ayrı ayrı

takip ve izlemesinin yapılması için sistem kurulması

 

4 / 43

ADALET BAKANLIĞI

1 “Yargıda Hedef Süre Uygulamasına” geçilerek soruşturma ve yargılamaların

ortalama görülme sürelerinde kısalma ve yargıda hızlanmanın sağlanması

2 Savcılık, mahkeme ve icra müdürlükleri ile emniyet birimleri arasındaki tüm

yazışmaların UYAP-­‐ EKİP entegrasyonu üzerinden gerçekleştirilmesi ve adalet

hizmetlerinde e-­‐devlet entegrasyonunun kapsamının genişletilmesi

3 FETÖ silahlı terör örgütüne ilişkin mücadelenin çok yönlü ve boyutlu bir

anlayışla sürdürülmesi

4 Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsayıcı

ve etkin tedbirler alınarak “LEKELENMEME HAKKI” nın korunması

5 Anayasa Mahkemesi bünyesinde uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç

icrasına ilişkin görülmekte olan dosyaların Adalet Bakanlığı bünyesinde

bulunan İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na devredilmesi suretiyle

çözümünün hızlandırılması

6 Adli tıp yeni hizmet binalarının açılması ile 81 ilin tamamında otopsi hizmeti

sunulabilmesi ve DNA incelemesi yapan laboratuvar sayısının 5’ten 7’ye

çıkarılması sağlanarak adli tıp hizmetlerinin kapasitesinin arttırılması

7 Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamaları etkinleştirilerek 45 bin hukuk

uyuşmazlığı ile 40 bin ceza uyuşmazlığının mahkemeye gitmeden hızlı ve etkin

şekilde çözümünün sağlanması

8 Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi suretiyle

Bölge Adliye Mahkemesi sayısının 9’dan 11’e çıkartılması

9 Vatandaşlarımızın taleplerinin doğru ve hızlı karşılanması için yardım sunan

“Danışma Masaları” ve iş ve işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirildiği “Ön

Büro”ların bulunduğu Adliye sayısının %20 arttırılarak 111’den 134’e ve icra

dairelerinde ihtisaslaşmanın uygulandığı “yeni icra dairesi modelinin”

gerçekleştirildiği adliye sayısının 44’e çıkarılması

5 / 43

10 Suç mağduru vatandaşlarımız için korunma hakkının sağlanması ile

bilgilendirme, eğitim ve tedavi hizmeti ile istihdam imkânı getirilerek mali

yardım yapılması

11 Çocuklara karşı cinsel istismar suçuyla mücadelede cezaların caydırıcılığının

arttırılması

12 Hayvanlara karşı işlenen öldürme ve eziyet fiillerine karşı caydırıcı tedbir ve

cezai yaptırımların öngörülmesi

13 İcra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen “çocuk teslimi ve çocukla kişisel

ilişki” tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak ücretsiz bir

şekilde gerçekleştirilmesi

14 Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan

para alacaklarının daha az masrafla ve daha hızlı bir şekilde tahsil edilmesini

sağlayacak hazırlıkların yapılması

15 Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi

16 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

17 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

6 / 43

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANLIĞI

1 Emekli aylıklarının en az ₺1.000’ye tamamlanması

2 Sosyal yardım alan vatandaşlarımızı istihdama yönlendirerek sosyal yardım-­‐

istihdam bağlantısının güçlendirilmesi

3 Yerli plazmadan kan ürünleri üretimine başlanması için gerekli işlemlerin

yapılması

4 Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi amacıyla ziyaret edilen

hane sayısının %57 artırılarak 526.000’den 826.000’e çıkarılması ve sosyal

hizmetlerimize erişimi kolaylaştırmak amacıyla Sosyal Hizmet Merkezi

sayısının %5 artırılarak 298’den 313’e çıkarılması.

5 Şehit yakını ve gazilere çıkarılan SGK borçlarının terkin edilmesi

6 Hasta ve işlem takibi, görüntü ve tetkik paylaşımlarının elektronik ortamda

yapılmasıyla vatandaşlarımızın gereksiz radyasyon alınmasının önüne

geçilirken, sağlık alanında da önemli bir tasarruf sağlanması

7 Nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik programların yararlanıcı sayının % 51

artırılarak 248.000’den 375.000’ne çıkarılması.

8 Er-­‐erbaşların eş, çocuk, ana ve babalarının da sağlık hizmetlerinden

faydalandırılması

9 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmet modelinden yararlandırılan çocuklar

için 23 ilde gerçekleştirilen hizmetin 81 ile yaygınlaştırılması

10 Engelli Sağlık Kurulu Raporları nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesi ve hak

edilen sosyal desteğe daha etkin ulaşılmasının sağlanması

11 Hak kazanma şartlarını esneterek ilave 12.500 kişinin daha işsizlik

ödeneğinden faydalandırılması

12 Gençlerin çalışma hayatı ile tanışması ve insani değerlerinin geliştirilmesi için

100 bin gencin sosyal çalışma programından yararlandırılması için hazırlıkların

tamamlanması

13 Madde Bağımlılarının Sosyal Uyumunun sağlanması

7 / 43

14 Dijital dönüşüme yönelik nitelikli işgücü için geleceğin mesleklerinde (siber

güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi vb.) gençlere yönelik mesleki eğitim

kursları ve işbaşı eğitim programları düzenlenmesi

15 Üniversite mezunu gençlerin işgücü piyasası ile tanıştırılması için 5 bin gencin

“İşe İlk Adım Projesinden” yararlandırılması

16 Elektronik ortamda sunulan sosyal güvenlik hizmetlerinin sayısının artırılarak

hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

17 "Ustalardan Çıraklara Geleneksel Meslek Mirasımız" programı kapsamında

Eğitim programlarından yararlanacak kişi sayısının 4 binden 6 bin kişiye

çıkarılması

18 Bağ-­‐Kur’lu sigortalılarımızın sosyal güvenlik primlerinde ödeme kolaylığı

sağlanarak sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması

19 Bilişim sektöründe “Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi”nin hayata geçirilmesi

20 Mevsimlik tarım işçilerimizin ve ailelerinin yasam koşullarını iyileştirmek ve

mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin

tamamlanması

21 İstihdamın artırılması amacıyla işverenlerimize ₺5,25 Milyar teşvik ödenmesi

22 Kadın, genç ve engellilerin daha fazla istihdama katılması için

1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanması

23 Çocuk Hakları kapsamında 18 ilde uygulanan “Sosyal Uyum Programı”nın 81

İle yaygınlaştırılması

24 İşçi ve kamu görevlilerinin toplam genel sendikalaşma oranı olan %20,8‘in

%21,3’e çıkarılması

25 Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu

hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik

ihtiyaçlarının karşılanması

26 Çoklu Doğum (ikiz vb.) Yardımı Programı hayata geçirilerek 5.000 muhtaç

haneye ulaşılması

8 / 43

27 Kadın İstihdamının “İş’te Anne Projesi” ile Desteklenmesi

28 Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi

29 Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması,

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması

30 Engelli veritabanı oluşturulması

31 Sosyal yardımlarda mükerrerliğin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla

sosyal yardım alanında hizmet veren kamu kurumları ve yerel yönetimler ile

veri tabanlarının entegrasyonunun güçlendirilmesi

32 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

33 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

9 / 43

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

1 Kanal İstanbul Projesi kapsamında taşınmaz devri ve planlama çalışmalarının

tamamlanması

2 5 Adet “Millet Bahçesi”nin Açılışının yapılması, 6 adet Millet Bahçesi’nin

temelinin atılması ve 22 Adet Millet Bahçesi’nin proje çalışmalarına

başlanması

3 Kentsel Dönüşüm uygulamaları kapsamında 17.000 adet konut ve işyerinin

tamamlanması, 16.000 adedinin temelinin atılması ve 18.750 konut için

dönüşüm projelerine başlanması

4 179 adet yapım işinin tamamlanması ve 73 adet yapım işinin ihalesine

çıkılması ile yerel yönetimlerin altyapısının güçlendirilmesi

5 Kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması

6 20 ilde kamu kurumlarına tahsisli olup atıl durumda bulunan Hazine

taşınmazlarının ekonomiye kazandırılması

7 Ekonomiye kazandırılması amacıyla 13.000 kilometrekarelik tescil harici alanın

belirlenmesi

8 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılarak 750 kamu kurumunda

uygulamaya geçilmesi

9 40.000 konut, işyeri ve hizmet binasının tamamlanması

10 Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerden ihtiyaç sahibi 526

aileye ₺60 Milyon faizsiz konut kredisi kullandırılması

11 Dar gelirli vatandaşlar için yapılan 15.523 konutun satışı ve planlanan 15.506

konutun ihalesinin tamamlanması

12 Emlak Bankası’nın tekrar faaliyete geçmesine yönelik teknik ve idari

yapılandırmanın başlatılması

13 Taşınmaz Değerleme Sisteminin kurulması

10 / 43

14 Vatandaşlarımızın mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik işlemlerin

hızlandırılması

15 Ekonomiye kazandırılmak üzere belirlenecek Hazine taşınmazlarının

uygulayıcı kuruluşlara devri işlemlerinin tamamlanması

16 Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 6.000 km bisiklet ve yeşil

yürüyüş yolu, 60 km çevre dostu sokak ve 60.000 m² gürültü bariyeri

yapılması

17 Çiftçilerimiz tarafından kullanılan “tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan

ve uygun bedellerle kiralanması” işlemlerinin yapılması

18 Mülkiyetten kaynaklı hakları koruyucu, şeffaf bir imar rejimi altyapısı

kurulması

19 5 yılda bitirilecek “5.000 adet Köy Konağı” yapılması için ihtiyaç analizinin

tamamlanması

20 Toplamda 20 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisini

kapsayan Katı Atık Programı’nın (KAP) başlatılması

21 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi kurulması

22 Arazi ihtiyacı olan iç ve dış yatırımların önünü açacak “Türkiye Mekânsal

Strateji Planı” çalışmalarına başlanılması

23 Ülkemizin büyüme öngörüsü doğrultusunda “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı

Analizi” nin yapılması

24 Planlı sanayi yatırım alanları oluşturulması kapsamında 6 ilde Yeni Sanayi

Dönüşüm Projesi’nin başlatılması

25 Güneydoğuda terör eylemlerinden zarar gören alanlarda alt ve üst yapı

çalışmalarının tamamlanması

26 İmar Barışı ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 13 milyon yapının kayıt

altına alınması

27 "Bizim Şehir” projesi kapsamında Gaziantep, Bolu, Konya ve Kayseri illerinde

yapılan pilot planlama ve mimari avan proje çalışmalarının tamamlanması

11 / 43

28 Frigya Vadilerinin “Anadolu Açık Hava Müzesine Dönüştürülmesi” ve “Çevre

ve Medeniyet Projesi “nin başlatılması

29 Kaynak ve zaman tasarrufu için e-­‐Haciz uygulamasına geçilmesi

30 “Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti” Alanının Dünya Miras Listesine

Alınması için çalışmaların tamamlanması

31 Çevre koruma faaliyetleri kapsamında plastik poşetlerin ücretlendirilmesi

32 Çevre mevzuatı kapsamında ithalat ve ihracat izinlerinin elektronik ortamda

verilmesi

33 Hava kalitesi ölçüm istasyonları sayısının 300’den 330’a çıkarılması

34 Çevre Etiket Sistemi uygulamasına geçilmesi

35 Akıllı Şehir uygulamalarına yönelik eylem planının hazırlanması

36 Yapı ruhsatındaki imza sayısının 1' e düşürülmesi

37 Tapu ve kadastro yurtdışı teşkilatının kurulması

38 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

39 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

12 / 43

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

1 PKK/PYD/YPG’nin ve FETÖ’nün yurtdışındaki finansman kaynaklarının

kesilmesi için Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika başta olmak

üzere Avrupa ülkeleri ve ABD nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulması

2 FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çökertilmesi için oluşturulan kurumlar arası

Görev Gücü çerçevesinde, 240 misyonda gerçekleştirilecek bilgilendirme,

haritalandırma ve adli süreçlere ivme kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin bir

rapor haline getirilmesi

3 Münbiç Yol Haritası’nın hayata geçirilme sürecinin tamamlanması

4 Suriye'de siyasi çözüm çabalarının yoğunlaştırılarak ülkemizde bulunan 3,5

milyondan fazla Suriyelinin Münbiç, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekâtı

bölgelerine geri dönüşlerinin kolaylaştırılması

5 Türkiye-­‐Irak ilişkilerinin geliştirmesine yönelik bir hudut kapısının açılması ve

iki havaalanı projesinin Türk firmalarınca üstlenilmesi için girişimlerin

tamamlanması

6 Filistin’le ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel

Kurulu’nda alınan kararların hayata geçirilmesi yönünde tüm BM Genel Kurul

üyeleri nezdinde girişimlerde bulunulması

7 ABD ve NATO ile stratejik ilişkilerimizin ülkemizin siyasi, güvenlik ve ekonomik

menfaatleri temelinde geliştirilmesine yönelik oluşturulan gündem

maddelerinin tamamlanması

8 Milli davamız Kıbrıs'ta bugüne kadarki çabaların Rum tarafının tutumu

yüzünden sonuçsuz kalması ışığında farklı bir süreç için çalışılması, BM Genel

Sekreteri’nin Ada’daki gerçekler hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi

çalışmalarının devam ettirilmesi

9 Kamu diplomasisi ve sosyal medya faaliyetleri yoluyla tanıtılmak üzere

Dünyanın en büyük beşinci diplomatik ağıyla yürüttüğümüz Girişimci ve İnsani

Dış Politikamıza yönelik bir plan hazırlanarak uygulamaya konulması

13 / 43

10 Ülkemizin Arabuluculuk alanındaki öncü rolünün güçlendirilmesine yönelik

BM ve AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı) Arabuluculuk Dostlar Grubu

eşbaşkanlığımız ve İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı) Zirve dönem başkanlığımız

çerçevesinde bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesi

11 AB, Rusya Federasyonu ve Moldova ile vize muafiyeti sağlanması için

çalışmaların sürdürülmesi

12 Yurtdışındaki vatandaşlarımızın dövizle askerlik işlemlerinin muhabir bankaya

gerek kalmaksızın dış temsilciliklerimizde yapılabilmesine imkân sağlanması,

konsolosluk harçlarının dış temsilciliklerimizde POS cihazı aracılığıyla

banka/kredi kullanılarak tahsiline imkan verilmesi

13 2019 ve sonrası için Avrupa Birliğince tahsis edilen Katılım Öncesi AB

kaynaklarının daha etkin kullanma ve kullandırılması için bir yapılabilirlik

çalışmasının başlatılması

14 AB fonları kapsamında sınır ötesi işbirliği programları için toplam € 33,5 milyon

değerinde 58 projenin uygulanmasına başlanması ve Sivil Toplum Alt Sektörü

kapsamında yaklaşık € 18 milyon değerinde 100 projeye destek verilmesi.

15 Erasmus+ Programı kapsamında ilave € 103 milyon değerinde hibe tahsis

edilmesi, 52 bin vatandaşımızın eğitim ve gençlik alanlarındaki projelere

katılma imkanı sağlanarak program kapsamındaki tahsisatın € 497 milyon’a,

katılma imkanı sağlanan kişi sayısının ise 272 bine çıkarılması

16 Enerji yönetim sistemi alanında akreditasyonun başlatılması

17 Uluslararası örgütler ve süreçlerdeki etkinliğimizin pekiştirilmesi ile dönem

başkanlıklarımızın etkin şekilde yürütülmesinin sağlanması

18 Afrika kıtasıyla ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik üst düzey ziyaretler,

Afrika Çalıştayı, Somali-­‐Somaliland Arabuluculuk müzakereleri ve G5 Sahel

Ortak Gücü’ne $5 milyon taahhüdümüzü içeren gündemin tamamlanması

19 Strazburg Başkonsolosluğumuz ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliğimiz ile

Bağdat Büyükelçiliğimizin yeni binaları inşaatının tamamlanması

20 Krakow, Galiçya, Bratislava, Malta ve Bakü'deki Türk şehitlikleri projelerine

başlanması ve Katar, Kazakistan, Meksika, Güney Kore ve İspanya'da Kültür

Merkezlerinin açılması

14 / 43

21 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

22 2019 -­‐ 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

15 / 43

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

1 Doğal gaz erişim imkânı sunulan vatandaş sayısının 63 milyondan 66 milyona

yükseltilmesi

2 Akdeniz’de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajına başlanması

3 Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye

kazandırılması

4 Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünün artırılması

5 Madenlerimizin ülke sınırlarımız içinde işlenecek şekilde tesis kurulması

kaydıyla kıymetli maden sahalarının ihale edilmesi

6 Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından işletilmesinin

sağlanması

7 Denizlerde hidrokarbon aranması kapsamında; ikinci derin deniz sondaj

gemisi alımı için sözleşme imzalanması

8 Ülkemizin elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test

Laboratuvarı”nın kurulması için sözleşme yapılması

9 Sürdürülebilir bir doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması

10 Madencilik işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi

için e-­‐Maden uygulaması tamamlanma oranının %90’a çıkarılması

11 Borlu Temizlik Ürünü Tesisinin üretim kapasitesinin yıllık 30.000 ton’a

çıkarılması

12 Yerli kömür kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması kapsamında; Eskişehir

Alpu’da yaklaşık 1.000 MW kurulu gücünde termik santral kurulması için

ihaleye çıkılması

13 Yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetlerinin hızlandırılması

14 Ülkemizin kaya gazı ve kömür kaynaklı metan gazı üretim potansiyelinin

belirlenmesi

16 / 43

15 Ülkemizin doğal gaz ticaret merkezi olması hedefi kapsamında; EPİAŞ

bünyesinde testleri yapılan doğal gaz ticaret platformunun sanal

uygulamasının sonlandırılarak gerçek uygulamaya geçilmesi

16 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

17 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

17 / 43

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

1 Sporun yaygınlaştırılması kapsamında 150 Mahalle Tipi Spor Sahası ve 10

Futbol Altyapı Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve malzeme desteğinin

sağlanması

2 İlk 100 günde “Yurt yatak kapasitesine 75.000 ilave yatak” sağlanması

3 STK’ların güçlendirilmesi ile gençlerin projelerinin desteklenmesi kapsamında

“Gençlik ve Spor Alanlarında Kamu-­‐sivil işbirliği” alanlarının geliştirilmesi

4 Sporun okullarda yaygınlaştırılması kapsamında 1 milyon yetenekli çocuğa

ulaşılması

5 Rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarının

başlatılması

6 Engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması

kapsamında “60 Adet Engelsiz Otobüsü” üretimi ve tedariki için işlemlerin

başlatılması

7 Kötü alışkanlıklardan ve suça yönlendiren etkenlerden uzak, toplumla uyumlu,

sağlıklı bir gençlik yetiştirilmesi

8 Spor altyapısının güçlendirilmesi kapsamında 9 yeni stadın yapımı için

işlemlerin başlatılması

9 Spor kültürünün yaygınlaştırılması kapsamında Sporda Mobil Uygulamalar

geliştirilmesi

10 İlk 100 günde 20 Yeni Okul Spor Salonu’nun tamamlanması

11 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

12 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

18 / 43

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

1 Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde

tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi

2 Kamu kurumlarının mali kaynaklarının yönetimi tek elde toplanarak uzun

vadede yıllık ₺3-­‐4 Milyar gelir elde edilmesi

3 Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin’in Panda Piyasası’ndan

dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi

4 Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine

uygun şekilde tahsisatının sağlanması

5 Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurtdışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine

gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması

6 Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman

faaliyetleri için altyapının geliştirilmesi

7 E-­‐ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem

maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması

8 Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik

ortamda gerçekleştirilmesi

9 Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya

başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlamasının

sağlanması

10 Hâlihazırda 35 farklı hizmetin sunulduğu İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 10

yeni hizmet eklenmesi

11 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

12 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

19 / 43

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1 Tüm Ağrı, Iğdır, İran sınırının fiziki güvenlik ve aydınlatma çalışmalarının

tamamlanarak, 18 km. ilave duvar ve 40 km. sınır aydınlatmasının

tamamlanması

2 Terörle mücadelede etkinliğin arttırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi

amacıyla yürütülen Güvenlik Yolları (Öncelikli Yollar) Projesi kapsamında

tamamlanan yol uzunluğunun %10 artırılarak 2.526 km’ye çıkarılması

3 Dijital Dönüşüm Projeleri ile Bürokrasinin Azaltılması ve Hizmetlerin

Performansa Dayalı Takip ve Denetiminin Sağlanması,

4 Ülkemizi ve gençliği tehdit eden uyuşturucuyla ve her türlü madde

bağımlılığıyla mücadele edilmesi amacıyla, Narkotimlerin 31 ilimize daha

kuruluşu yapılarak 81 ilimizde faaliyete geçirilmesi, UYUMA projesi ile ihbar

imkânlarının arttırılması

5 32 ilimizde faaliyette olan 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin faal olduğu il sayısı

%30 artırılarak 42’ye çıkarılması

6 Çanakkale Ayvacık afet konutlarının yapımı tamamlanarak hak sahiplerine

teslim edilmesi

7 Düzensiz göç ile etkin mücadele ve etkili bir göç yönetimi için 4 yeni Geri

Gönderme Merkezi ile 12.276 olan mevcut kapasitenin %30 artırılarak

15.926’ya çıkarılması ve 5 adet Geçici Barınma Merkezinde kalan yabancıların

daha iyi koşullardaki merkezlere nakledilmesi

8 Etkili bir göç yönetimi için kayıtları güncellenmiş olan Suriyeli misafirlerimizin

sayısının %23 artırılarak 1.733.242’den 2.133.242’e yükseltilmesi

9 Ülkemizde bulunan eğitimi ve mesleki niteliği yüksek yabancı yatırımcıların

vatandaşlığa alınması

10 Mağdur ve mazlumlara insani yardımlarımızın artarak devam ettirilmesi

11 FETÖ/PDY ve PKK/PYD başta olmak üzere ulusal ve uluslararası tüm terör

örgütleri ile mücadelenin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi

20 / 43

12 Şahsa karşı işlenen suçların %0.5 azaltılması, mala karşı işlenen suçların %1

azaltılması ve işlenen suçların aydınlatılması oranının %1 artırılması

13 Trafik güvenliğinde 2023 hedefleri doğrultusunda; farkındalığın artırılması ve

alınan tedbirlerle yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının geçtiğimiz yılın aynı

dönemine göre %2 oranında azaltılması

14 Güvenlik birimlerimizin (EGM, JGK, SGK) personel kapasitesini artırmak

amacıyla 7.000 Çarşı ve Mahalle Bekçisi ile beraber toplam 47.773 güvenlik

personel alınması

15 EGM ve JGK’nın 5.320 olan zırhlı araç sayısının %9 arttırılarak 5.779’a

çıkarılması

16 Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyon sayısının %5

artırılarak devam ettirilmesi

17 Çanakkale Deniz Polis Eğitim Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ile deniz

polislerimizin kapasitesinin artırılması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı

tarafından icra edilecek deniz güvenliği görevlerinin eğitimli ve özel

teçhizatlara sahip birimlerce icra edilmesi

18 Gönüllü vatandaşlarımızın afet yönetim sistemine katılmaları, acil durum

toplanma alanlarının halkın erişimine açılması ve yeni lojistik destek depoları

kurulması ile afetlere müdahale kapasitemizin arttırılması

19 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

20 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

21 / 43

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1 Yıkımı tamamlanan “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi” yapım ihalesinin

sonuçlandırılması

2 Turizme önemli bir sıçrama sağlayacak yatırım alanlarının geliştirilmesi

3 Kütüphaneye Dönüştürülmesi kapsamında Rami Kışlası'nın 2. Etap Fiziki

ilerlemesinin sağlanması

4 Müzeye dönüştürülecek olan Kuleli Askeri Lisesi Rölöve Projeleri’nin

tamamlanması

5 30 Adet kütüphanenin “Millet Kıraathaneleri”ne dönüştürülmesi

6 Çin turizm pazarındaki payımızın arttırılması için Çin Eylem Planı’nın

hazırlanması

7 Yurt içi ve yurt dışındaki 9 Cami Restorasyonu’nun tamamlanması

8 İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik devam eden 14 adet proje

ve restorasyon işi ’nin tamamlanması

9 İnsanlık tarihini değiştiren, bilinen en eski ibadet yeri “Şanlıurfa Göbeklitepe”

örenyerinin ziyarete açılması

10 3 adet “Kültür Merkezi” inşaatının tamamlanması

11 UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Bosna Hersek’teki Sokullu Mehmet

Paşa (Drina) Köprüsünün Restorasyonunun tamamlanıp açılması

12 Kırgızistan Bişkek’te Kırgız-­‐Türk Dostluk Hastanesinin tamamlanarak açılması

13 Ülkemizde kültür endüstrisinin geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması

14 İstanbul’daki kültürel eserlerimizin daha fazla ziyaretçi ile buluşması

kapsamında “Tourİst Kart” ve “İstanbul Kart”sistemine geçilmesi

15 Beş adet Tematik Müzenin açılışa hazır hale getirilmesi

16 Yurtdışı vatandaşlarla bağların güçlendirilmesine yönelik Hareketlilik

Programları ve Türkçe öğrenimi programları uygulanması

22 / 43

17 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

18 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

23 / 43

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

1 Okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci oranının artırılması

2 700 okulumuzun Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegre edilerek daha

güvenli hale gelmesi

2 Ülkemizin stratejik kurumlarında istihdam edilmek üzere yurt dışına 500

öğrenci gönderilmesi

3 Öğretmenlerin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirecek çalışmaların

başlatılması

4 Profesyonel eğitim yöneticiliği sistemine geçilmesi

5 Öğrencilerimizin yabancı dili aktif bir şekilde kullanmasına imkân sağlayacak

bir öğretim modeline geçilmesi

6 Her çocuğumuzun okulöncesi eğitimden üniversiteye ilgi, yetenek ve

becerilerini gelişimsel olarak izlemek ve yönlendirmek için “e-­‐portfolyo

sistemi”nin kurulması

7 Milli Eğitim Bakanlığının mevzuatını, çalışma planlarını ve insan kaynağını

yeniden yapılandırmak üzere “Büyük Veri” sistemi kurulması

8 Her okulu kendi koşullarında değerlendirerek eğitim kurumlarının kapasitesini

güçlendirmeye yönelik izleme değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi

9 Mesleki eğitimin Endüstri 4.0 anlayışı ile yeniden yapılandırılması

10 Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nin öğrencilerin eğitim hayatı sürecinde

edindikleri bilgileri günlük yaşamlarında kullanma becerilerini de ölçecek

şekilde genişletilmesi

11 Öğrencilerimize gelecekte ihtiyaç duyacakları becerileri kazandıracak

disiplinler arası nitelikteki algoritmik düşünme, senaryo, kritik düşünme,

robotik konularının derslere entegre edilmesi

12 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

13 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

24 / 43

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

1 400 bin gencimizin faydalanması beklenen “Bedelli Askerlik Hizmeti”nin

uygulamaya geçirilmesi

2 ATAK helikopterlerini ihraç ettiğimiz dost ve kardeş ülke PAKİSTAN’a ihraç

edilecek olan 4 adet korvetin teslimi projesinin yürürlüğe girmesi ve dizayn

ofisinin oluşturulması

3 Bir milyona yakın vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak olan yüksek

öğrenime kayıtlı öğrencilerin askerlik erteleme, yedek subay adaylarının

sınıflandırma öncesi hazırlığı ve MSB sağlık kurulu raporu işlemlerinin e-­‐devlet

üzerinden gerçekleştirilmesi

4 Dört gemiden oluşan MİLGEM Projesi kapsamında 3. Gemi Burgazada

Korveti’nin 27 Eylül 2018’de Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi

5 Gazilerimize ihtiyaçları olan bakımı sunacak ve sosyal hayata adaptasyonunu

sağlayacak olan 100 Yatak Kapasiteli Gazi Bakımevi, Gaziler Camii ve sosyal

tesisleri içeren Ankara “Gazi Uyumevi”nin ihalesinin gerçekleştirilmesi

6 Yerli ve milli mühimmat üretimi için proje sözleşmelerinin imzalanması

7 Sınırlarımız içinde mayın ve patlamamış mühimmatla kirletilmiş alanları tarım

ve hayvancılığa açmak amacıyla; 1,6 milyon metrekare alanda temizlik

yapılması.

8 Dost ve müttefik ülkelerden Somali, Mali ve Lübnan’a –uluslararası anlaşmalar

çerçevesinde-­‐ askeri yardım yapılması

9 Dört adet Milli İnsansız Uçak (ANKA) ve 6 adet SİHA’nın, sahada askerlerimizin

kullanımına sunulması

10 Yurtdışında yaşayan ve 38 yaşına kadar askerliğe müracaat edememiş olan

Türk vatandaşlarının “dövizle askerlik” hizmetinden faydalanabilmesi için

gerekli düzenlemenin yapılması

11 Yerli ve Milli Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ’un, ilk kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı

envanterine alınması (1 adet)

25 / 43

12 Google Earth ve Yandex gibi harita-­‐görüntü sistemi olan ve tamamen yerli-­‐

milli olarak hazırlanan HGM-­‐KÜRE ve HGM-­‐ATLAS uygulamalarının, Kasım

2018’de kamuoyunun kullanımına açılması

13 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

14 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

26 / 43

SAĞLIK BAKANLIĞI

1 Ülkenin alanındaki tüm potansiyelin değerlendirileceği mükemmeliyet

merkezleri kapsamında özellikli sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve

sürdürülebilir olmasının sağlanması

2 Sağlıklı yaşam kültürünün desteklenmesi kapsamında kronik hastalıkların ve

risk faktörlerinin azaltılarak güçlü gelecek için sağlıklı nesiller oluşturulması

3 Anne ölüm oranının yüz binde 14’ün altına düşürülmesi için anne ve çocuk

sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi

4 Sağlık turizminde Türkiye’nin marka haline getirilmesi

5 Sık tüketilen, satın alma ve işgücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin

temininin kolaylaştırılması ve yerlilik oranının artırılması amacıyla Sağlık

Market Uygulamasının hayata geçirilmesi

6 Sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm ile bürokrasinin azaltılması ve finansal

tasarrufun sağlanması

7 Kamu hastanelerinde öncelikli acil hasta ayrımının modellenmesiyle acil servis

hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

8 Obezite ile mücadele kapsamında obezite mükemmeliyet merkezlerinin

yaygınlaştırılması

9 Stratejik bir ürün olan aşının Türkiye’de yerlileştirilmesinin sağlanması

10 İlaç ve tıbbi cihazlarda yerelleşme/yerlileşme/millileşme çalışmaların

hızlanması

11 Aile hekimine başvuru oranının %40’a çıkarılması ve mahallinde daha iyi sağlık

hizmeti sunulması için Aile Hekimliği Sisteminin güçlendirilmesi

12 Evde sağlık hizmetleri kapasitesinin %20 artırılarak yatağa ve eve bağımlı daha

fazla vatandaşımıza ulaşılması

13 Manisa, Elazığ, Ankara-­‐Bilkent ve Eskişehir’de yüksek teknolojili 4 şehir

hastanesinin açılması

27 / 43

14 Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesi için 20 adet

hastane ve 2 adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi açılması

15 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

16 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

28 / 43

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

1 Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkânlarla geliştirilmesi için

Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması

2 Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere

KOBİ’lere yaklaşık ₺1.225 Milyon destek sağlanması

3 Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması

4 Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS’ın TSK’ya

teslimi, SOM-­‐J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı

Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nın

hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin

yapılması

5 Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi

6 Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri

7 Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan, 3,5 milyon m²

alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. Etap 2.Kısmının tamamlanması

8 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerinin

imzalanması

9 Ar-­‐Ge Merkezleri’nin sayısının %9 artırılarak 1.000'e, Tasarım Merkezleri

sayısının %8 artırılarak 275'e ulaştırılması

10 Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasının tamamlanması

11 Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222

hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temelinin atılması

12 Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer

tahsisi yapılması

13 Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisinin

desteklenmesi

29 / 43

14 Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model Fabrikalar)’nin 2 adedinin

hizmete açılması, 5 adedinin kurulum çalışmalarına başlanılması

15 Sivil ve askeri kara araçlarının test, belgelendirme ve Ar-­‐ge ihtiyaçlarını

karşılamak üzere Kara Araçları Test Merkezi fizibilite çalışmalarının

tamamlanması

16 Bilim İnsanlarımızın Yurda Dönüş Seferberliği Programı’nın ilan edilmesi

17 Yerli ve Milli Teknolojilerin Geliştirilmesi

18 Yatırımcılara, yatırım teşvik belgesi verilmesi ile ilgili tüm işlemlerin elektronik

ortamda sağlanması ve 1.000 adet kullanıcının E-­‐TUYS kapsamında firmalar

adına yetkilendirilmesi

19 Üsküdar Bilim Merkezi’nin açılması ve Haliç Tersanesi Bilim Merkezi

sözleşmesinin imzalanması ve Bursa Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim

Merkezi’nin açılması

20 Bölgesel kalkınma için Kalkınma Ajansları Proje desteklerinin sürdürülmesi

21 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

22 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

30 / 43

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

1 Kırsalın kalkındırılmasına yönelik olarak 7 proje ile ₺710 milyon destek

sağlanması

2 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılması, ₺41,5 milyon ilave gelir artışı

ile 8.500 kişiye ek istihdam sağlanması 100 bin hektar alanda basınçlı sulama

için ₺250 milyon destek verilerek modern sulamanın yaygınlaştırılması

3 4 adet yeni içmesuyu tesisi ile 344 bin vatandaşımıza yıllık 70.8 milyon m3

temiz kaliteli ve yeterli içmesuyu sağlanması (bütçe: 105.384.000 TL)

4 39.133 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması ve

13 büyük ovanın daha korumaya alınması

5 Ergene nehrinin su kalitesinin sulama suyu kriterlerine uygun hale getirilmesi

6 Odun üretiminin 15 milyon m3’ten 21 milyon m3’e çıkarılarak %40 artış

sağlanması ve 130.000 kişinin istihdam edilmesi

7 100 günde 100.000 hektar alanın ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam

sağlanması

8 Yerel tohumların korunması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması

9 Uzun süreli kiralama kapsamında lisanslı depo kapasitesinin %200 artırılması

ve 500 bin ton ilave ihaleye çıkılması

10 Milli parklarımızda ziyaretçi sayısının %15 artırılması ve milli park sayısının

43’ten 44’e çıkarılması

11 Sudan’da 780.500 hektar tarım arazisinin Türk girişimcilerinin yatırımlarına

açılması amacıyla “Türkiye ile Sudan Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve

Ortaklığına İlişkin Anlaşma”nın uygulamaya konulması

12 Altyapısı tamamlanan tarıma dayalı OSB‘lerin sayısının 6’dan 8’e, tüzel kişilik

kazandırılan tarıma dayalı OSB’lerin sayısının ise 15’ten 17’ye çıkartılması

13 Deniz ve baraj göllerinde açılacak yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretim

Alanları” ile yıllık 276 bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik kapasitesinin yaklaşık

% 8 artırılması

31 / 43

14 Uçuş güvenliğin sağlanması amacıyla 2 adet özellikli gözlem sisteminin

kurulması

15 Tarımsal reformun gerçekleştirilmesine yönelik vizyon projelerin mevzuat

çalışmalarının yapılması ve model oluşturulması

16 Tabiatın korunması, suyun verimli ve tek elden yönetilmesi ve hayvan

haklarının iyileştirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması

17 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

18 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

32 / 43

TİCARET BAKANLIĞI

1 EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve toplam müşteriler arasında

KOBİ’lerin payının yükseltilmesi

2 Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanması

3 Modern toptancı halleri kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması

4 Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve tek pencere sistemi üzerinden

hizmet verilmesi

5 Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet

yeni Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmesi

6 Yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma

değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi

7 Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nin (PGD) etkin bir şekilde uygulanabilmesi

amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizma

belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması

8 Rekabet Kurumu’nun, dinamik ve piyasa koşullarını yönlendirici etkisi olan

işlevselliğe kavuşacak şekilde yeniden yapılandırılması ve piyasa işlerliğinin

uzlaşma ve taahhüt müesseselerinin tesisiyle artırılması

9 E-­‐ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü

de içerecek şekilde “Elektronik Ticarette Güven Damgası” sisteminin

oluşturulması

10 Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde ilgili tüm STK ve özel sektör

temsilcileri ile düzenli istişare ve bilgilendirme toplantılarının tamamlanması

ve STK ile özel sektör temsilcilerinin yurtdışı paydaşları ile birlikte sürece aktif

şekilde dahil olması

11 BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticari ve ekonomik ilişkilerin

zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması

12 Türk müteahhitlik-­‐müşavirlik sektörünün, Eximbank ve Türk bankalarının

tanıtımını da içeren II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun

düzenlenmesi

33 / 43

13 Ülkemizin uluslararası fuar merkezi olma hedefine yönelik İstanbul’da

uluslararası nitelikte büyük ve modern bir fuar alanı kurulması projesine ilişkin

fizibilite çalışmasına başlanması

14 Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter

ticaretinin önünün açılmasına yönelik olarak ülke bazlı çalışmalar yapılması

15 Esnaflarımızın ve küçük işletmelerimizin e-­‐ticaret işlem hacmindeki payının

artırılmasını teminen destek programı başlatılması

16 Ülkemiz Esnaf ve Sanatkârlarının Coğrafi Bilgi Sistemi’nin Oluşturulması ve

Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile Entegre Edilerek Kuruluş İşlemlerinin

Elektronik Ortamda Tek Noktadan Yürütülmesinin Sağlanması

17 Ürün İhtisas Borsası Hayata Geçirilerek Tarım Ürünlerinin Finansal Piyasalara

Entegre Edilmesi

18 Gümrük kapılarının Tek Durak Sistemine ve çağın gerekliliklerine uygun olarak

modernize edilmesi

19 Taşınır Rehninin Etkinliği Artırılarak KOBİ’lerin Finansmana Erişiminde Destek

Olunması

20 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

21 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

34 / 43

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

1 İstanbul Yeni Havalimanının 1’inci fazının hizmete açılması

2 Kanal İstanbul Etüt Proje İşinin tamamlanması ve yapım ihale ilanına çıkılması

3 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin YİD Modeli İle İhale İlanına Çıkılması

4 135 yeni hizmetin e-­‐Devlete entegre edilerek sunulan hizmet sayısının

3.500’e çıkarılması (Türkiye.gov.tr)

5 328 km ilave edilerek bölünmüş yol ağının genişletilmesiyle trafik güvenliğinin

artırılması ve ekonomik fayda sağlanması

6 120 km yeni otoyol daha yapılarak Otoyol ağının 2.777 km’ye ulaşması

7 Toplam 246 km uzunluğunda 2 otoyol projesinin ihalesine çıkılması

8 893 km ilave BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama yapılarak karayolu

güvenliğinin ve konforunun üst seviyeye çıkarılması

9 30 km Karayolu tünelinin tamamlanmasıyla tünel uzunluğunun 477 km’ye

çıkarılması

10 21 km köprü ve viyadüğün tamamlanmasıyla Köprü ve viyadük uzunluğunun

586 km’ye çıkarılması

11 Ankara-­‐Sivas Yüksek Hızlı Demiryolunda 120 km hat seriminin tamamlanması

12 230 km uzunluğunda Halkalı-­‐Kapıkule Hızlı Demiryolu yapım ihalesinin

gerçekleştirilmesi

13 Konya YHT Garının hizmete sunulması

14 Van Gölü için 50 vagon taşıma kapasitesine sahip İdris-­‐i Bitlisi Feribotunun

hizmete alınması

15 2.596 bin ton kapasiteye sahip 2 adet Lojistik Merkezinin yapılması

16 Toplam 6 milyon yolcu kapasiteli Muş ve Kahramanmaraş Havalimanlarının

terminal binalarının tamamlanması, Tokat Havalimanı terminal binasının

yapımına başlanması

35 / 43

17 376 km Elektrikli, 182 km Sinyalli hat dönüşümü daha yapılarak Konvansiyonel

Demiryolu Elektrikli hat uzunluğunun toplam 5.432 km’ye Sinyalli hat

uzunluğunun ise toplam 5.716 km’ye çıkarılması

18 Şehir İçi Raylı Sistem Yatırımlarının Yaygınlaştırılması için 73 km hattın yapımı

ile 248 adet araç alımının ihale ilanına çıkılması

19 Evrensel Hizmet Kapsamında 990 yerleşim yerine daha 4.5G Mobil Kapsama

Sağlanması

20 Yerli ve Milli 5G ve Ötesi Çalışmalarının başlatılması

21 Raylı sistem araçlarının yurt içinde üretilmesi

22 Türkiye Kart projesi Mahsuplaşma Merkezi’nin kurulması

23 265 km daha konvansiyonel hattın yenilerek, demiryolu ağının tamamına

yakınının (10.915 km) yenilenmesi

24 Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sisteminin (U-­‐ETDS Yolcu Taşımacılığı

Kısmının) Faaliyete Geçirilmesi

25 46 adet yeni Kargomat daha kurularak 100 Kargomat ile hizmet verilmesi

26 Hasdal Kavşağı-­‐Kemerburgaz-­‐Yassıören Bölünmüş Yolunun (44 Km) İstanbul

Yeni Havalimanı bağlantısını sağlayacak 14 km’lik kesiminin hizmete açılması

27 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

28 2019 -­‐2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım Ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

36 / 43

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

1 Devlet arşivlerinde dijital ortama aktarılan belgelerin vatandaşın erişimine

açılması

2 Osmanlı Dönemi’ne ait diğer ülkelerde bulunan belgelerin, dijital

görüntülerinin ülkemize kazandırılması

3 Geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran devlet arşivimizin etkinliğinin

artırılması ve kurumların arşivlerinin entegrasyonunun sağlanması

4 Devlet Arşivimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılması

5 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

6 2019–2023 dönemine ilişkin kurumun Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı

sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

37 / 43

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

1 Dini istismar eden terör örgütleri ile mücadele kapsamında farkındalık

oluşturma faaliyetlerinin yürütülmesi

2 Yabancılara yönelik dini ve hayri hizmetlerin yürütülmesi

3 Yurt dışından Kur’an kursu, uluslararası imam hatip lisesi, lisans ve dini yüksek

ihtisas eğitimi için Türkiye’ye getirilecek öğrencilerin sayısının 705’den 900’e

çıkarılması

4 Yurtiçi ve yurt dışı yatırım ve inşaat faaliyetlerinin tamamlanması

5 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

6 2019–2023 dönemine ilişkin kurumun Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı

sonunda tamamlanacak şekilde başlatılması

38 / 43

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

1 Lazer Silah Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin tamamlanması

2 Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizinin

tamamlanması

3 85 girişimci ekibin 115’e, 147 girişimcinin 210’a, 4.161 personelin 5.000’e

ulaşması sağlanarak İstanbul Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinin

Büyütülmesi

4 Sürü İnsansız Araçlar Geliştirilmesi Projesinin başlatılması

5 Uydu Fırlatma Projesi İkinci Fazı’nda sözleşme imzalanması

6 30 cm Altı Çözünürlüklü Yerli Gözlem Uydusu Projesinin Başlatılması

7 Kombine Çoklu Mini Uydu Geliştirme ve Entegre Projesinin konsept ve

fizibilite çalışmalarının tamamlanması

8 Güdümlü Güdümsüz Roketlerin ve Hava Savunma Sistemlerinin Test Alanının

Tahsisi ve İnşasına yönelik sözleşme imzalanması

9 Hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 farklı sınıfta İnsansız Kara Araçları

Geliştirilmesi Projesinin başlatılması

10 250 tankı içeren ALTAY Seri Üretim Projesinin sözleşmesinin imzalanması

11 Anti tank mühimmatlarını zırhlı araçlarımıza ulaşmadan önce radar ile tespit

edip ve parçacık yapılı mühimmatlar ile bertaraf edebilecek PULAT Aktif

Koruma Sisteminin 40 adet M60TM tankına entegre edilmesi

12 ALTAY Güç Grubunun (motor ve transmisyon sistemleri) geliştirilmesi

projesinin sözleşme takviminin başlatılması

13 Özgün Helikopter ve ATAK Helikopterinde kullanılmak üzere geliştirilmekte

olan ve ilk çekirdeğinin ateşlemesi yapılan Turboşaft Motorun Kavramsal

Tasarım Aşamasının tamamlanması

39 / 43

14 MİLGEM Projesi 3. Gemi Teslimatının Yapılması

15 Mevcutta 52 adet bulunan Bayraktar TB2 İHA sayısı; Jandarma Genel

Komutanlığına yapılacak 6 adet Silahlı TB2 İHA (SİHA) teslimatı ile % 12

arttırılarak 58’e çıkarılarak İnsansız Hava Aracı envanterinin arttırılması

16 Taarruzi İHA Geliştirilmesi (AKINCI) Projesi kapsamında yaklaşık 1,5 ton faydalı

yük (kamera, mühimmat) taşıma kapasitesine sahip SİHA ön tasarım

faaliyetlerinin tamamlanması

17 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Geliştirilmesine yönelik

tasarımın ilk aşamasının tamamlanması

18 2030'lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım

modeli ile karşılanmasına yönelik Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi

Dönem-­‐1 Aşama-­‐1 sözleşmesinin uygulama takvimine başlanması

19 Hava Platformlarına Uzaktan Elektronik Destek/Elektronik Taarruz Kabiliyeti

Kazandırılması Projesinde (Hava SOJ) sözleşme imzalanması

20 75 il ve 243 ilçede kurulu olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemlerinin 424 ilçe

merkezinde kurulumlarının gerçekleştirilmesi, Güvenli Okul Paketi

kapsamında 313 yeni okul ile sistemin çalıştığı okul sayısının 137’den 450'ye

çıkarılması

21 Milli Baz İstasyonu Geliştirilmesi (ULAK) Projesi kapsamında, halihazırda

kurulu bulunan 200 Milli Baz İstasyonu sayısının % 100’ün üzerinde bir artışla

489'a çıkarılması

22 İnsansız Hava Araçları Yerlilik Oranının Arttırılması (ANKA-­‐S) Projesi

kapsamında ANKA-­‐S Platformu üzerinde CATS Sisteminin (kamera)

kullanılmaya başlanması

23 Test Altyapıları Envanter çalışmasının ilk fazının tamamlanması ve Kara

Araçları Test Merkezi Kurulumuna yönelik fizibilite çalışması yapılması

24 26 Terörle Mücadele Harekat (TMH) bölgesinde kurulmuş olan Modüler

Geçici Üs Bölgelerinin (MGÜB) 3 bölgede daha kurulması

25 Taşınabilir Erken İhbar Radar Sistemlerinin (TEİRS) tasarımının tamamlanması

40 / 43

26 GÖKTÜRK Yenileme Uydu Sistemi Geliştirilmesi Projesinin ihalesinin

tamamlanması

27 Savunma Sanayiinde Kritik Yarı İletken Teknolojilerine Yönelik Yatırım

Yapılması kapsamında Kızılötesi Dedektör Takımı Geliştirilmesi (KDT)

Projesinin imzalanması

28 100 kg ve altında yer alan mikro uyduları, 400 km irtifadaki yörüngeye

yerleştirilebilecek kapasitede Mikro Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirilmesine

yönelik üretim/test altyapısı ve fırlatma üssü kurulması yeteneğinin

kazanılması amacıyla sözleşme imzalanması

29 Türksat 6A Uydusu Geliştirilmesi Projesi kapsamında görev yükü üretim

testlerinin tamamlanması

30 Silahlı HÜRKUŞ Uçağı (HÜRKUŞ-­‐C) Geliştirilmesi ve Seri Üretimine yönelik

ihalenin sonuçlandırılarak yüklenici firmanın belirlenmesi

31 Vakıf Bağlı Ortaklıklarının, MSB Bağlısı Yapıların ve TÜBİTAK enstitülerinden

müteşekkil Savunma Sanayi Ekosistemi Koordinasyon Platformunun

Oluşturulması

32 Katmanlı imalat, nadir toprak elementleri, refrakter grubu metaller gibi Kritik

Malzeme Teknolojilerinde Savunma Sanayiinin Tam Bağımsızlığı İçin Stratejik

Yol Haritalarının Belirlenmesi

33 20 mm taret ve burun topu (ATAK Helikopteri Burun Topu) sisteminin

milli/yerli imkânlarla geliştirilmesine yönelik sözleşme müzakerelerinin

tamamlanması

34 Ülkemizin savunma sanayii ekosisteminin ihtiyaç duyduğu yetkin insan

kaynağını yetiştirmeye katkı sağlamak amacıyla savunma sanayii

şirketlerindeki akademi yapılarının konsolide edilerek SSB Akademi idari

yapısının kurulması

35 Savunma Sanayi Malzeme Yerlileştirme Programı Başlatılması ve en az 5

malzeme/alt sistemin yerlileştirme çalışmalarına başlanması

41 / 43

36 Roketsan İleri Teknoloji Araştırma Merkezi Altyapısının (ITAM) kurulması

37 Zırhlı Araç Teslimatları Projeleri kapsamında Kirpi II, Akaryakıt Tankeri, Olay

Yeri İnceleme Aracı, Zırhlı Komuta Kontrol Aracı, Zırhlı Mini Ekskavatör gibi

farklı tiplerde toplam 431 araç teslimatı yapılması

38 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi kapsamında 4 adet helikopter

teslimatının yapılması

39 MPT-­‐76 Projesi kapsamında 5.500 adet tüfeğin teslimatının yapılması

40 HİSAR Hava Savunma Füze Sistemi Projesi kapsamında Aksaray Atış

bölgesinde atışlı testlerin gerçekleştirilmesi

41 Savaş uçaklarımızda kullanılan modern mühimmatların yerli imkanlarla

geliştirilerek tedarik edilmesi

42 Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)

kapsamında mevcut 65 firmaya ilave olarak 25 yerli firmanın değerlendirilmesi

ve destek programlarına başlanması

43 Savunma Sanayii Zirvesinin Gerçekleştirilmesi

44 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

45 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

42 / 43

TÜRKİYE RADYO -­ TELEVİZYON KURUMU

1 Dünyada alanlarında önde gelen konukların katıldığı uluslararası ölçekte ses

getiren TRT WORLD FORUM’un ikincisinin yapılması

2 TRT’nin yerli ve milli dizi, çizgi film karakterlerimize ait tasarımların ünlü

mağazaların raflarında yerlerini alması

3 TRT Türk Kanalının yeniden yayın hayatına başlaması

4 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

5 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

43 / 43

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

1 Yükseköğretim Kurumlarının ihtisaslaşmasına yönelik olarak belirlenen 11

Araştırma Üniversitesi ve 5 Aday Araştırma Üniversitenin ihtisas alanlı

araştırmacı insan kaynaklarının oluşturulması,

2 Bölgesel Kalkınma Odaklı olarak belirlenen 5 üniversitenin takip edilerek

geliştirilmesi ve 2018 yılında Bölgesel Kalkınma Odaklı 5 ihtisas üniversitesinin

daha belirlenmesi

3 YÖK Kariyer Projesi ile akademide daha hızlı, daha şeffaf ve performans odaklı

istihdamının sağlanması

4 Geçiş sürecinin temel aşamalarının 100 gün içinde tamamlanması

5 2019 – 2023 dönemine ilişkin Stratejik Plan çalışmalarının Kasım ayı sonunda

tamamlanacak şekilde başlatılması

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2018, 08:55
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER