Belediye Meclis Üyesi, Belediye Encümeni Belediyeye İş Yapabilir Mi?

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görev yapan meclis üyesi ve belediye encümeni, bağlı bulundukları belediyeden iş alabilir mi? Meclis üyeleri ve belediye encümenleri belediyeye iş yapabilir mi? Belediye meclis üyesi ve belediye encümeni, bağlı bulunduğu kurumda ticari faaliyetlerini sürdürebilir mi? İl Özel idaresinde görev yapan meclis üyesi ve encümen üyesi belediyeden iş alabilir mi?

Belediye Meclis Üyesi, Belediye Encümeni Belediyeye İş Yapabilir Mi?

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görev yapan meclis üyesi ve belediye encümeni, bağlı bulundukları belediyeye doğrudan temin ile iş yapabilir mi? Sorusu her zaman gündeme gelmiştir. Gerçektaraf.com haber sitesi, meclis üyelerinin ve belediye encümenlerinin belediyede yapılan ihalelere girebilir mi, doğrudan temin ile iş yapabilir mi? konusunu araştırdı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE ENCÜMEN ÜYELERİ BELEDİYEYE İŞ YAPAMAZLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesine göre, belediye encümenleri, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanı, bağlı bulundukları belediyeye iş yapamaz ve belediyeden kesinlikle iş alamaz. Kanun maddesinde, belediye encümenleri, belediye meclis üyeleri ve belediye başkanı 'belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.' hükmü yer almaktadır.

BELEDİYE BAŞKANI 2 YIL, MECLİS ÜYESİ 1 YIL İŞ YAPAMAZ

Söz konusu hükme göre, belediye başkanları ve meclis üyelerinin görevi süresince görevlerinin sona ermesinden itibaren, belediye başkanı 2 yıl, meclis üyesi 1 yıl boyunca belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde girmeleri kanun maddesi ile yasaklanmıştır.

Kamu İhale Kurulunun 27.03.2006 tarih ve 2006/DK.D-55 sayılı Kararında bu hususa ilişkin olarak;

5393 sayılı Belediye Kanununun 28 inci maddesindeki “taahhüt” ibaresinin; yükümlenme, yüklenme, üstlenme, kendi nam ve hesabına bir gerçek kişiye veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli veya sözleşmesiz bir işin yapılmasının veya bir şeyin tesliminin yükümlenilmesi olarak anlaşılması gerektiğine,

Bu çerçevede;

Taahhüde girememek hükmü, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamındaki doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları da kapsadığından belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin 5393 sayılı Kanunda belirtilen süreler içinde giremeyecekleri taahhütlerin, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları da kapsadığına,

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 20 nci maddesinde; “İl genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.” hükmü bulunduğundan, bu madde bakımından da taahhüde girememe hükmünün, doğrudan temin suretiyle yapılacak alımları kapsadığına,

karar verilmiştir.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 18:01
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER