Advert

Samsunlular Cinsel İstismar Yasa Tasarısı Hakkında Ne Dedi

Samsun’da Haber 55 internet televizyonu, son günlerde gündemde olan cinsel istismar yasa tasarısı hakkında Samsunlu vatandaşların ne düşündüğünü sordu.

Samsunlular Cinsel İstismar Yasa Tasarısı Hakkında Ne Dedi
Samsunlular Cinsel İstismar Yasa Tasarısı Hakkında Ne Dedi Gerçek Taraf

 

Meclis görüşmelerinde AK Partili milletvekillerinin verdiği son dakika Türkiye gündemine oturdu. Muhalefetin itirazlarına rağmen kabul edilen önerge, cinsel istismar suçları evlilik halinde ceza infazının ertelenmesine olanak tanıyor. Düzenleme mağdur kadınları, çocukları ve dağılan aileleri korumak için yapılıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada 3 bin civarında hapista olan vatandaş var. Buradan tecavüzcüler yararlanacak, onlar bundan istifade edecek diyenler büyük bir çarpıtma yapıyorlar. 

 

Adalet Bakanlığı cinsel istismar yasası açıklaması 

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ve cinsel istismar yasası olarak adlandırılan düzenleme hakkında Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. Cinsel istismar yasası, tecavüzcülere af sağlayacak mı? Adalet Bakanlığı, tepki çeken "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" hakkında, "Düzenleme, failin mağdurla resmi nikahla evlenmesi şartıyla uygulanabilecektir. Ancak, tecavüzcüler, mağdurla evlense dahi bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Düzenleme geçici bir düzenlemedir. 16 Kasım 2016 tarihinden önce işlenmiş suçlar yönünden bir kereye mahsus olarak uygulanacaktır. Bu tarihten sonra bu suçu işleyenler, mağdurla evlenseler dahi ceza almaktan kurtulamayacaktır" açıklamasında bulundu.

 

Adalet Bakanlığı, tepki çeken "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen düzenleme, Anayasa Mahkemesi Kararı ve TBMM Araştırma Komisyonu Raporu ile mağdurların taleplerini karşılamak suretiyle esasında bu sorumluluğun gereğini yerine getiren, sorunu çözen ve bu sorundan kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Konunun siyasi hesaplarla çarpıtılması, mecraından saptırılarak anlatılması ve tartıştırılması, sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği yaratılarak manipüle edilmesi, gerçeği değiştirmez" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı, dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın geçici 1. maddesine eklenen fıkra ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, birçok milletvekilinin tepki gösterdiği tasarı şöyle anımsatıldı:

"Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16 Kasım 2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesindeki koşullara bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir."

 

TECAVÜZCÜLER YARARLANABİLECEK Mİ?

Bakanlık açıklamasında, söz konusu tasarının getireceği uygulamalar şöyle belirtildi:

"1- Cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir nedenle cinsel istismar suçunu işleyenler (tecavüzcüler), bu düzenlemeden yararlanamayacaktır. Tecavüzcüye evlilik yoluyla cezadan kurtulma imkanı kesinlikle getirilmemektedir.

2- Ailelerin gayrı resmi evlendirdiği, ancak Türk Medeni Kanununun öngördüğü evlilik yaşına gelmediği için resmi nikah yapamamış olanların resmi nikah ile evlenmeleri halinde; hakkında henüz hüküm verilmemişse hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verme imkanı getirilmektedir.

3- Ayrıca evliliğin zaman aşımı süresi içinde failin kusuruyla sona ermesi halinde hükmün açıklanması veya cezanın infazına kaldığı yerden devam edilmesi öngörülmektedir."

 

-"BU TARİHTEN SONRA BU SUÇU İŞLEYENLER MAĞDURLA EVLENSELER DAHİ CEZA ALMAKTAN KURTULAMAYACAKTIR"

Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamada "Değerlendirme" başlığı altında şu ifadeler kullanıldı:

"Tecavüzcüye evlilik yoluyla cezadan kurtulma imkanı kesinlikle getirilmemektedir. Tecavüz suçunun failleri bu düzenleme kapsamı dışındadır.

Düzenleme, failin mağdurla resmi nikahla evlenmesi şartıyla uygulanabilecektir. Ancak, tecavüzcüler, mağdurla evlense dahi bu düzenlemeden yararlanamayacaktır.

Düzenleme geçici bir düzenlemedir. 16 Kasım 2016 tarihinden önce işlenmiş suçlar yönünden bir kereye mahsus olarak uygulanacaktır. Bu tarihten sonra bu suçu işleyenler, mağdurla evlenseler dahi ceza almaktan kurtulamayacaktır.

Cinsel istismar, suç olmaktan çıkarılmamaktadır. Türk Ceza Kanununda cinsel istismar suçu ve cezası bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynen uygulanmaya devam edecektir. Suçun vasfında değişiklik ve cezasında indirim yapılmamıştır. Aksine bu Kanunun 13 üncü maddesiyle cezalar artırılmıştır.

Resmi nikah yaparak düzenlemeden yararlananlar, evlilik kendi kusuruyla sona ererse, ceza almak ve cezaevine girmekle karşı karşıya kalacaklardır. En az 20 yıllık zamanaşımı süresince(davalar bakımından 20 yıl, cezalar bakımından ise 24 yıl) bu evliliğin failin kusuruyla sona ermemesi gerekmektedir. Böylelikle bu düzenlemenin istismarının önlenmesi hedeflenmiştir."

 

CİNSEL İSTİSMAR ÖNERGESİ TAM METİN

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Görüşülmekte olan Kanun Tasarısının Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesin ve teklif ederiz.

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkıdaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suçdan azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir"

 

Bakan Bozdağ'dan son dakika 'cinsel istismar' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cinsel istismar düzenlemesi konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ'ın konuşmalarından önce çıkan başlıklar şöyle:

 

AMAÇ AİLE MAĞDURU OLAN ÇOCUKLARI KORUMAKTIR

Türkiye'nin gerçeğinde bu yeni kanuna geçişte bir farkındalık kolay kolay oluşmadı. Yeni uygulamayı topluma tam anlatamadık. Bu arada erken yaşta evlilikler olmaya maalesef istemesek de devam etti. Şimdi aileler evlilikleri gerçekleştiriyorlar, düğünler, dernekler yapıyorlar. Evlilikler oluyor, doğum hadisesi olunca da doktorlar bunları savcılıklara bildiriliyor. Gayriresmi olarak evlenmiş olanlar için koca hapse giriyor. Anne kucağında bebekle dışarıda kalıyor. Bunlar tecavüzcü değil, cinsel istismar suçunu işlemiş kişiler değil. Ancak kanunumuzun yeni düzenlemesinde rızayı kaldırdık. Yaşı küçükse tarafların geleneklerine göre böyle bir evlilik yapıp, yapmadığına bakmıyor doğrudan ceza veriyor. Bu uygulamadan kaynaklanan hem ortaya çıkmış hem yaş küçüklüğüyle evlendirilip, mağdur edilmiş kadınlarımız var. Esasında anne babaların yaptığı büyük yanlışın cezasını hem kadın hem de erkek çekiyor. İçeride yaklaşık 3 bin civarında bu durumda vatandaşımız var. Geriye dönük bir kez uygulanacaktır, geleceğe dönük uygulanması sözkonusu değildir. Bu sadece geriye dönük bir uygulamadır. 

 

SAMSUNLULAR CİNDEL İSTİSMAR YASASI HAKKINDA NE DEDİ

Samsun’da Haber 55 internet televizyonu, son günlerde gündemde olan cinsel istismar yasa tasarısı hakkında Samsunlu vatandaşların ne düşündüğünü sordu. İşte Samsunlu vatandaşların düşünceleri;

 

 

Sende Yorumla...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
6 Yılda Türkiye'de 276 Bin 158 Suriyeli Bebek Doğdu
6 Yılda Türkiye'de 276 Bin 158 Suriyeli Bebek Doğdu
Samsun Gençlik Festivali   20-23 Haziran 2018 Tarihlerinde Gerçekleşecek
Samsun Gençlik Festivali 20-23 Haziran 2018 Tarihlerinde Gerçekleşecek